ติวเข้ม เตรียมสอบ จ่าอากาศ พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน

รวบรวมและคัดเฉพาะแนวข้อสอบที่ออกสอบบ่อยในแต่ละปี ทั้ง 5 วิชาหลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และภาษาไทย พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อมีคำบรรยายชัดเจน

 

ครอบคลุมเนื้อหาที่ออกสอบ ทุกประเด็น อ่านง่าย เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้อ่านประหยัดเวลาในการอ่านเพื่อเตรียมสอบและเตรียมพร้อมสำหรับสอบเข้านักเรียนจ่าอากาศ กองทัพอากาศได้อย่างมั่นใจ 100%  

 

สารบัญ

แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ 
เฉลยแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ 
แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 
เฉลยแนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์
แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 
เฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา
เฉลยแนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา
แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
เฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ : เลือกจากแนวข้อสอบที่ออกสอบบ่อยในแต่ละปี ครบถ้วนทั้ง 5 วิชาหลัก และเฉลยแบบละเอียด มีคำอธิบายทุกข้อ