Category: มัธยมต้น (ม.1-3)
Jul 9, 2021

Perfect Short Note and Lecture ติวเข้ม ม.1 ทุกวิชา พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100% ทุกสนามสอบ

สรุปหลักใจความสำคัญของเนื้อหาการเรียนระดับ ม.1 แบบละเอียดดั้งเดิมที่ได้มีการสอบ 7 วิชา ทั้ง วิชาวิทยาศาสตร์, วิชาสังคมศึกษา, วิชาคณิตศาสตร์, วิชาภาษาไทย, วิชาสุขศึกษา, วิชาศิลปะ และวิชาภาษาอังกฤษ 


ทางลัดสู่การเรียนรู้อย่างรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพความจำและความเข้าใจก่อนสอบ เพราะทุกวิชาล้วนแต่มีความสำคัญ และสัมพันธ์ต่อการสอบและการทำคะแนนให้อยู่ในระดับที่ดีเยี่ยม เหมาะสมกับนักเรียนที่กำลังปูพื้นฐานขึ้น ม.1 หรือกำลังศึกษาในระดับชั้น ม.1 เพื่อพิชิตคะแนนเต็ม ในทุกๆ วิชา 
 

สรุปหลักใจความสำคัญของเนื้อหาการเรียนระดับ ม.1  แบบละเอียดดั้งเดิมที่ได้มีการสอบ 7  วิชา วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาสุขศึกษา วิชาศิลปะ วิชาภาษาอังกฤษ ครบจบในเล่มเดียว เพราะทุกวิชาล้วนแต่มีความสำคัญ และสัมพันธ์ต่อการสอบและการทำคะแนนให้อยู่ในระดับที่ดีเยี่ยม เหมาะสมกับนักเรียนที่กำลังปูพื้นฐานขึ้น ม.1 หรือ กำลังศึกษาในระดับชั้น ม.1 

 

สารบัญ

วิชาวิทยาศาสตร์ : เทอม 1 และ เทอม 2
วิชาสังคมศึกษา : เทอม 1 และ เทอม 2
วิชาคณิตศาสตร์ : เทอม 1 และ เทอม 2
วิชาภาษาไทย : เทอม 1 และ เทอม 2
วิชาสุขศึกษา : เทอม 1 และ เทอม 2
วิชาศิลปะ : เทอม 1 และ เทอม 2
วิชาภาษาอังกฤษ : เทอม 1 และ เทอม 2


รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ : รวบรวมเทคนิค ข้อคิด มาจากนักเรียนที่ได้คะแนน 4.00 ทุกคน ของโรงเรียนชั้นนำระดับประเทศ