แนวข้อสอบติวเข้ม ก.พ. ภาค ก อัปเดตล่าสุด

สอบ ก.พ. เป็นอีกหนึ่งสนามสอบสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนโดยทั่วไป หนังสือเล่มนี้จึงได้ทำการออกแบบแนวข้อสอบให้สอดคล้องกับข้อสอบที่ใช้ในการสอบจริง เพื่อให้ผู้อ่านฝึกฝนจนเกิดทักษะและนำไปใช้ในการสอบจนได้คะแนนสูงตามที่ตั้งใจ

 

รวมแนวข้อสอบที่ครอบคลุมทั้งด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ภาษาอังกฤษ และความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี โดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ในการติวสอบ ก.พ. ให้ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ในระดับสูงทุกวิชา

 

สารบัญ

แนวข้อสอบวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (การวิเคราะห์เชิงภาษา) ชุดที่ 1
แนวข้อสอบวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (การวิเคราะห์เชิงภาษา) ชุดที่ 2 
แนวข้อสอบวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (การวิเคราะห์เชิงภาษา) ชุดที่ 3
แนวข้อสอบวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (การวิเคราะห์เชิงภาษา) ชุดที่ 4
แนวข้อสอบวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (การวิเคราะห์เชิงภาษา) ชุดที่ 5
แนวข้อสอบวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (การวิเคราะห์เชิงภาษา) ชุดที่ 6
แนวข้อสอบวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (การวิเคราะห์เชิงภาษา) ชุดที่ 7
แนวข้อสอบวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (การวิเคราะห์เชิงภาษา) ชุดที่ 8
แนวข้อสอบวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (การวิเคราะห์เชิงภาษา) ชุดที่ 9
แนวข้อสอบวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (การวิเคราะห์เชิงภาษา) ชุดที่ 10
แนวข้อสอบวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (การวิเคราะห์เชิงนามธรรมและเชิงปริมาณ) ชุดที่ 1
แนวข้อสอบวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (การวิเคราะห์เชิงนามธรรมและเชิงปริมาณ) ชุดที่ 2
แนวข้อสอบวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (การวิเคราะห์เชิงนามธรรมและเชิงปริมาณ) ชุดที่ 3
แนวข้อสอบวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (การวิเคราะห์เชิงนามธรรมและเชิงปริมาณ) ชุดที่ 4
แนวข้อสอบวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (การวิเคราะห์เชิงนามธรรมและเชิงปริมาณ) ชุดที่ 5
แนวข้อสอบวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (การวิเคราะห์เชิงนามธรรมและเชิงปริมาณ) ชุดที่ 6
แนวข้อสอบวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (การวิเคราะห์เชิงนามธรรมและเชิงปริมาณ) ชุดที่ 7
แนวข้อสอบวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (การวิเคราะห์เชิงนามธรรมและเชิงปริมาณ) ชุดที่ 8
คำแนะนำในการทำข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ Part 1 : Conversation 1    
แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ Part 1 : Conversation 2
แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ Part 2 : Grammar 1          
แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ Part 2 : Grammar 2
แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ Part 2 : Grammar 3          
แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ Part 2 : Grammar 4
แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ Part 2 : Grammar 5          
แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ Part 2 : Grammar 6
แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ Part 3 : Vocabulary        
แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ Part 4 : Reading 1
แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ Part 4 : Reading 2
แนวข้อสอบวิชากฎหมาย ชุดที่ 1      
แนวข้อสอบวิชากฎหมาย ชุดที่ 2
แนวข้อสอบวิชากฎหมาย ชุดที่ 3    
แนวข้อสอบวิชากฎหมาย ชุดที่ 4
แนวข้อสอบวิชากฎหมาย ชุดที่ 5
 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ : ภาพประกอบชัดเจน จัดรูปเล่มอ่านง่าย สบายตา