Category: มัธยมต้น (ม.1-3)
Jan 14, 2022

ติวโจทย์เข้ม พิชิตสนามสอบ ม.3 เข้า ม.4 วิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (สอบเข้าโรงเรียนประจำจังหวัด + โรงเรียนรัฐและเอกชนชั้นนำทั่วประเทศ)

เตรียมความพร้อมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-2-3) ในการสอบเข้ามัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนและสนามสอบชั้นนำทั่วประเทศ  โดยรวบรวมและพัฒนาแนวข้อสอบฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด ครอบคลุมทุกหัวข้อสาระการเรียนรู้ของวิชา (คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์)

 

พร้อมเฉลยละเอียดแบบวิเคราะห์โจทย์และตัวเลือกทุกข้อ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในการเตรียมตัวฝึกทดลองทำโจทย์และข้อสอบก่อนเข้าสู่สนามสอบจริง

 

    •     เจาะลึกโจทย์และแนวข้อสอบ วิชา (คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์)  ที่ใช้ออกข้อสอบจริง กว่า 1,000 ข้อ จากทุกสนามสอบทั่วประเทศ 
    •     ปรับปรุงแนวข้อสอบใหม่ ครอบคลุมหลักสูตรใหม่ล่าสุด ครบทุกหัวข้อสาระการเรียนรู้
    •     เฉลยละเอียดทุกข้อ พร้อมวิเคราะห์ข้อถูก-ผิด  อธิบายตรงประเด็น เข้าใจง่าย ทำข้อสอบได้รวดเร็วขึ้น
 

สารบัญ

แนวข้อสอบ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เฉลยแนวข้อสอบ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
แนวข้อสอบ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เฉลยแนวข้อสอบ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        

 

เจาะลึกข้อสอบ แต่ละวิชาแบบละเอียดที่สุด  มั่นใจสอบได้ทั้ง 5 วิชา! ห้ามพลาด... สำหรับน้อง ๆ นักเรียนที่กำลังเตรียมสอบเข้าในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในทุก ๆ สนามสอบทั่วประเทศ โดยเจาะลึกโจทย์ และแนวข้อสอบ 2 วิชาหลัก : วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์