Category: มัธยมต้น (ม.1-3)
Apr 11, 2022

เตรียมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน (ห้องเรียนปกติ)

สรุปลัดเนื้อหาวิชา คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย และสังคมศึกษา สำหรับสอบเข้าระดับชั้น ม.1 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน (ห้องเรียนปกติ) และแนวข้อสอบที่คาดว่าจะออกสอบ โดยวิเคราะห์จากแนวข้อสอบเดิม และข้อสอบแนวใหม่ๆ พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ

 

สรุปและแนวข้อสอบ สำหรับสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน (ห้องเรียนปกติ) 

 

สารบัญ

บทที่ 1 คณิตศาสตร์
บทที่ 2 วิทยาศาสตร์
บทที่ 3 ภาษาไทย
บทที่ 4 สังคมศึกษา

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : อ่านเข้าใจง่าย มีเฉลยละเอียดทุกข้อ