Category: มัธยมปลาย (ม.4-6)
May 18, 2022

แผนภาพช่วยจำ ภาษาไทย ม.๕

ภาษาไทยอีกหนึ่งวิชาสำคัญ ที่ผู้เรียนควรมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ หนังสือเล่มนี้จึงได้ทำการสรุปเนื้อหาด้านหลักภาษาไทยออกมาเป็นแผนภาพ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถทำความเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังมีแบบฝึกหัดเสริมให้เกิดความเชี่ยวชาญ และทำข้อสอบได้แม่นยำมากขึ้น

 

สรุปเนื้อหาหลักภาษาไทยให้เป็นแผนภาพเชื่อมโยงความคิด สามารภนำไปใช้งานได้โดยง่าย เหมาะสำหรับการติวสอบเพื่อเพิ่มคะแนนให้ดียิ่งขึ้นทั้ง 2 ภาคเรียน

 

สารบัญ

บทที่ ๑ เรื่องความเกี่ยวข้องระหว่างวัฒนธรรมกับภาษา
บทที่ ๒ เรื่องการเรียงร้อยถ้อยคำ
บทที่ ๓ เรื่องการเพิ่มคำ
บทที่ ๔ เรื่องความคิดกับภาษา
บทที่ ๕ เรื่องมารยาทและคุณธรรมในการสื่อสาร
บทที่ ๖ เรื่องการถามและการตอบ
บทที่ ๗ เรื่องการฟังและอ่านให้เกิดวิจารณญาณ
บทที่ ๘ เรื่องการพูดต่อประชุมชน
บทที่ ๙ เรื่องวิธีการสื่อสารในการประชุม
บทที่ ๑๐ เรื่องการเขียนเชิงวิชาการ
บทที่ ๑๑ เรื่องการเขียนเชิงกิจธุระ
บทที่ ๑๒ เรื่องการเขียนเรียงความเกี่ยวกับโลกสาธารณะ
บทที่ ๑๓ เรื่องการค้นคว้าหาความรู้ทางอินเทอร์เน็ต
บทที่ ๑๔ เรื่องเรียนรู้ลักษณะคำประพันธ์ประเภทร่าย

 

รายละเเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ : ภาพประกอบสวยงาม จัดรูปเล่มอ่านง่ายสบายตา