เตรียมสอบนักเรียนจ่าอากาศ

สรุปเนื้อหาวิชา คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย และสังคมศึกษา สำหรับสอบเข้านักเรียนจ่าอากาศ และแนวข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ

 

สรุปและแนวข้อสอบ สำหรับสอบนักเรียนจ่าอากาศ

 

สารบัญ

บทที่ 1 คณิตศาสตร์ 
บทที่ 2 วิทยาศาสตร์
บทที่ 3 ภาษาอังกฤษ
บทที่ 4 ภาษาไทย
บทที่ 5 สังคมศึกษา

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : เล่มนี้อ่านเข้าใจง่าย มีเฉลยละเอียดทุกข้อ