Category: มัธยมปลาย (ม.4-6)
Jul 20, 2022

เตรียมพร้อมสอบ TGAT 3 สมรรถนะการทำงาน

แนวข้อสอบสมรรถนะการทำงานหลักสูตรล่าสุด เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย
 

สารบัญ

แนวข้อสอบสมรรถนะการทำงานชุดที่ 1
แนวข้อสอบสมรรถนะการทำงานชุดที่ 2
แนวข้อสอบสมรรถนะการทำงานชุดที่ 3
แนวข้อสอบสมรรถนะการทำงานชุดที่ 4
แนวข้อสอบสมรรถนะการทำงานชุดที่ 5
แนวข้อสอบสมรรถนะการทำงานชุดที่ 6
แนวข้อสอบสมรรถนะการทำงานชุดที่ 7

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : อ่านเข้าใจง่าย มีเฉลยละเอียดทุกข้อ