ติวเข้ม + แนวข้อสอบ NEW TOEIC ฉบับ Reading Comprehension

สรุปเนื้อหาอย่างละเอียดและตัวอย่างข้อสอบแบบบทอ่านทุกประเภทที่พบในข้อสอบ NEW TOEIC  พร้อมสรุปเทคนิคการทำข้อสอบ ใน Part Reading Comprehension (การอ่าน) แบบเจาะลึก นอกจากนั้นผู้เขียนได้จัดทำแนวข้อสอบเสมือนจริงกับข้อสอบ NEW TOIEC โดยรวบรวมไว้มากกว่า 500 ข้อ ให้ผู้อ่านได้เตรียมความพร้อมทดลองทำข้อสอบก่อนลงสนามสอบจริง

 

สรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบ บทอ่าน Reading Comprehension พร้อมปรับปรุงแนวข้อสอบเสมือนจริง ทดลองก่อนลงสนามจริงกว่า 500 ข้อ พร้อมคำอธิบาย เฉลยละเอียดทุกตัวเลือก ตรงประเด็น เข้าใจง่าย

 

สารบัญ

ทำเนียบอักษรย่อ
PART 1 : ภาพรวมและข้อควรรู้ ข้อสอบ TOEIC
• ที่มาและความสำคัญของการสอบ TOEIC
• คะแนนสอบ    
• การสมัครสอบและรับผลสอบ
• กฎการสอบ
• รูปแบบข้อสอบ
• ลักษณะข้อสอบ

 

PART 2 : แนะแนวเทคนิคการทำข้อสอบ TOEIC
• เทคนิคการทำข้อสอบหมวดที่ 5 การเติมประโยคให้สมบูรณ์ 
• เทคนิคการทำข้อสอบหมวดที่ 6 การเติมข้อความให้สมบูรณ์ (Text Completion)
• เทคนิคการทำข้อสอบหมวดที่ 7 การอ่านจับใจความบทอ่าน (Reading Comprehension) 
• สรุปภาพรวมของการทำข้อสอบ การเตรียมตัวก่อนสอบ

 

PART 3 : เตรียมพร้อมสอบ New TOEIC : ส่วนหลักการอ่านบทความชนิดต่าง ๆ 
• บัตรเชิญ
• บันทึกข้อความและจดหมาย 
•     ป้ายและประกาศ
• ใบแจ้งหนี้ ใบเรียกเก็บงิน และใบเสร็จ
• กราฟและแผนภูมิ


 รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ :

เล่มแรกในตลาดหนังสือคู่มือเรียน-เตรียมสอบ ที่เจาะลึกเฉพาะหัวข้อการอ่าน Reading ที่ถือเป็นหัวข้อปราบเซียนของสนามสอบ TOEIC  และยังปรับปรุงแนวข้อสอบล่าสุดให้เสมือนข้อสอบ NEW TOEIC ให้ได้ฝึกทำข้อสอบมากกว่า 500 ข้อ อีกด้วย