สรุปสอบ ก.พ. ภาค ก ระดับ 3 ฉบับสมบูรณ์ อัปเดตครั้งที่ 4

สรุปเนื้อหา 4 วิชา สำหรับสอบ ก.พ. ภาค ก ระดับ 3 ฉบับอัปเดตปีล่าสุด และมีแนวข้อสอบประจำบท พร้อมอธิบายเฉลยละเอียด เข้าใจง่าย

 

สรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบทุกวิชา สำหรับสอบ ก.พ. ภาค ก ระดับ 3 ฉบับสมบูรณ์ อัปเดตครั้งที่ 4

 

สารบัญ

สรุปเนื้อหา 4 วิชา สำหรับสอบ ก.พ. ภาค ก ระดับ 3 พร้อมแนวข้อสอบทุกบท รวมกว่า 1,000 ข้อ
1. Part 1 ความรู้ความสามารถทั่วไป และแนวข้อสอบท้ายบท พร้อมคำอธิบายเฉลย
2. Part 2 ภาษาไทย และแนวข้อสอบท้ายบท พร้อมคำอธิบายเฉลย
3. Part 3 ภาษาอังกฤษ และแนวข้อสอบท้ายบท พร้อมคำอธิบายเฉลย
4. Part 4 ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี และแนวข้อสอบท้ายบท พร้อมคำอธิบายเฉลย

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : อ่านเข้าใจง่าย มีเฉลยละเอียดทุกข้อ