เจาะเนื้อหา + แนวข้อสอบเข้ม ก.พ. (ภาค ก) ฉบับปรับปรุงข้อสอบปีใหม่ล่าสุด ทั้งระบบ Paper และ e-Exam

สรุปเนื้อหาละเอียด ครบ ตรงประเด็น
- เจาะเนื้อหาแบบเข้มข้นครอบคลุมทุกวิชา ทุกหัวข้อที่ออกสอบ : วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์, วิชาภาษาต่างประเทศ, วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี  จัดเต็ม แนวข้อสอบเสมือนจริง ปีล่าสุด กว่า 800 ข้อ


เก็งข้อสอบอย่างละเอียดและแม่นยำ ครบทุกหัวข้อที่ใช้สอบจริง พร้อมเฉลยแบบอธิบายเข้าใจง่าย เทคนิคการทำข้อสอบพร้อมนำไปใช้สอบได้จริง!

 

อ่านปรับพื้นฐาน + ตะลุยทำโจทย์ เหมาะสำหรับเป็นหนังสือเล่มแรกในการเริ่มต้นอ่านเตรียมสอบ

 

วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์"

ส่วนที่ 1 : วิชาคณิตศาสตร์
- สรุปเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์    
- แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1-5
- เฉลยแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1-5

ส่วนที่ 2 : วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
- สรุปเนื้อหาวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1-6
- เฉลยแนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1-6

วิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
- สรุปเนื้อหาวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
- แนวข้อสอบวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชุดที่ 1-4    
- เฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชุดที่ 1-4    

วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี    
- สรุปเนื้อหาวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี    
- แนวข้อสอบวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 1-6    
- เฉลยแนวข้อสอบวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 1-6    

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : คู่มือเตรียมพร้อมสอบ ก.พ. สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน... อ่านครั้งเดียวก็สอบผ่านได้ไม่ยาก!