ติวเข้มวิทยาศาสตร์ สอบเข้า ม.1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

การสอบเข้าโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ระดับชั้น ม.1 ต้องอาศัยการเตรียมตัวและความพร้อมทางด้านวิชาการเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งหนังสือคู่มือเล่มนี้ได้มีแนวข้อสอบที่เน้นเฉพาะเจาะจงในรายวิชาที่ต้องเตรียมสอบ โดยเน้นไปที่การวิเคราะห์โจทย์ การจำคำศัพท์ในประโยคสำคัญ

 

พร้อมเฉลยที่กระชับและเข้าใจง่าย เพื่อการต่อยอดความคิดและเพื่อให้นักเรียนเกิดความมั่นใจ เพราะโรงเรียนวิทยาศาสตร์จะเน้นความรู้ความสามารถทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ จำเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียนต้องทบทวน และหมั่นฝึกฝนทำแนวข้อสอบทุกวัน

 

สารบัญ

แนวข้อสอบ ชุดที่ 1
แนวข้อสอบ ชุดที่ 2
แนวข้อสอบ ชุดที่ 3
แนวข้อสอบ ชุดที่ 4
แนวข้อสอบ ชุดที่ 5
แนวข้อสอบ ชุดที่ 6
แนวข้อสอบ ชุดที่ 7
 

เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 1 
เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 2 
เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 3
เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 4
เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 5
เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 6
เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 7

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : ติวเข้มเตรียมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ด้วยแนวข้อสอบทางวิทยาศาสตร์ที่เสริมทักษะรอบด้าน ทั้งสิ่งที่ควรจำและการประยุกต์ใช้