แนวข้อสอบติวเข้มเคมี สอวน. (ค่าย 1)

การสอบเพื่อเข้าค่าย สอวน. นั้นนอกจากจะฝึกให้เกิดความเชี่ยวชาญทักษะด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แล้ว ผู้ที่ได้เข้าค่าย สอวน. ยังได้รับประโยชน์มากมาย เช่น การได้เรียนรู้เนื้อหาทางวิชาการอย่างเข้มข้นเกินหลักสูตร การได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาตรงในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ มีโอกาสได้รับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศ เป็นต้น ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงออกแบบแนวข้อสอบในวิชาฟิสิกส์อย่างเข้มข้น เพื่อฝึกให้ผู้อ่านได้ทำความคุ้นเคยจนเกิดความเชี่ยวชาญและทำคะแนนได้สูงเมื่อลงแข่งขันในสนามสอบจริง

 

แนวข้อสอบมีความใกล้เคียงกับเนื้อหาในการสอบเข้าค่าย 1 พร้อมเฉลยละเอียดที่สรุปให้เข้าใจคำตอบได้อย่างชัดเจน โดยเนื้อหาจะเน้นคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์แบบซับซ้อน เพื่อให้เด็กนำทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้แก้โจทย์ปัญหาให้ได้มากที่สุด 

 

สารบัญ

แนวข้อสอบคัดเลือกเข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) เคมี ชุดที่ 1      
 ส่วนที่ I. ข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ        
 ส่วนที่ II. ข้อสอบอัตนัยแบบเขียนตอบ         
แนวข้อสอบคัดเลือกเข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) เคมี ชุดที่ 2      
 ส่วนที่ I. ข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ        
 ส่วนที่ II. ข้อสอบอัตนัยแบบเขียนตอบ         
แนวข้อสอบคัดเลือกเข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) เคมี ชุดที่ 3      
 ส่วนที่ I. ข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ           
 ส่วนที่ II. ข้อสอบอัตนัยแบบเขียนตอบ 
พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : จัดรูปเล่มอ่านง่าย สบายตา ภาพประกอบชัดเจน