แนวข้อสอบเชาวน์ปัญญาทางการแพทย์ กสพท TPAT1 (หลักสูตรล่าสุด)

แนวข้อสอบ (แนวใหม่) การสอบวิชาเฉพาะแพทย์ หรือวิชา TPAT1 หลักสูตรล่าสุด ในด้านเชาวน์ปัญญา ครบทั้ง 2 ด้าน ทั้งการทดสอบทางด้านคณิตศาสตร์ และทางด้านเชาวน์ปัญญาทางด้านภาษาไทย

 

แนวข้อสอบ (แนวใหม่) การสอบวิชาเฉพาะแพทย์ หรือวิชา TPAT1 ในด้านเชาวน์ปัญญาทางการแพทย์ หลักสูตรล่าสุด 
เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และสายการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง
แนวข้อสอบแบบใหม่ที่ทันสมัยตามปัจจุบัน

 

สารบัญ

เก็งข้อสอบความถนัดแพทย์ เชาวน์ปัญญา ชุดที่ 1 - 10

เฉลยเก็งข้อสอบความถนัดแพทย์ เชาวน์ปัญญา ชุดที่ 1 - 10

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้ : แนวข้อสอบ (แนวใหม่) เชานว์ปัญญาทางการแพทย์ 1 ใน 3 วิชาสำคัญ TPAT1 หลักสูตรล่าสุด