Category: มัธยมปลาย (ม.4-6)
Oct 25, 2023

TBX แนวข้อสอบ SAT 1001 ข้อ (SAT: 1001 Practice Questions)

**TBX แนวข้อสอบ SAT 1001 ข้อ**

• ฝึกฝน มั่นใจ: รวมแนวข้อสอบ SAT ดั้งเดิม | อิงจากข้อสอบ SAT ของจริง | ประยุกต์กับ Digital SAT ได้
• อุ่นใจ ครอบคลุม : ครบทุกหัวข้อการสอบ Reading | Writing | Math | Essay
• เข้าใจ ยิ่งกว่า : มีเฉลยทุกข้อ | คำอธิบายทีละขั้นตอนโดยละเอียด | พร้อมคำแปลไทย
• อัปเดต : เสริมคำชี้แจงเกี่ยวกับ Digital SAT

 

เพิ่มคะแนน SAT ให้สูงๆ ด้วยวิธีง่าย ๆ 

ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัยนั้นเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้น แม้ว่าการสอบ SAT ทำให้เราเครียด แต่หนังสือเล่มนี้จะช่วยดึงศักยภาพทุกคนออกมาได้ง่ายขึ้น หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้เราฝึกฝนและเตรียมสอบ SAT ได้อย่างมั่นใจมากขึ้นแน่นอน

 

เล่มนี้บรรจุแนวข้อสอบไว้มากมาย ครอบคลุมทุกหัวข้อของการสอบ SAT ได้แก่ Reading, Writing, Math, Essay รวมกว่า 1001 ข้อ พร้อมเฉลยและคำแปลภาษาไทยเพื่อความเข้าใจกระจ่างมากขึ้น

 

ข้อสอบ Digital SAT มีข้อแตกต่างจากแบบดั้งเดิม (Paper & Pencil) เพราะลักษณะของอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบแตกต่างกัน เช่น ลดความยาวบทความให้สั้นลงเพื่อให้เหมาะกับการสอบบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แต่อย่างไรก็ตามเนื้อหาแก่นหลักของข้อสอบ SAT ก็ยังคงเดิม ดังนั้นการฝึกฝนแนวข้อสอบดั้งเดิมก็ถือว่ามีประโยชน์มากกับผู้เตรียมสอบ SAT ที่ต้องการผลคะแนนที่ดี

 

เตรียมตัวสอบ SAT อย่างมั่นใจ อุ่นใจ เข้าใจ ด้วยหนังสือเล่มนี้! TBX แนวข้อสอบ SAT 1001 ข้อ

 

สารบัญ

คำนำ (Preface)
อัปเดตเกี่ยวกับการสอบ Digital SAT
ส่วนที่ 1 โจทย์คำถาม
บทที่ 1 Reading Comprehension
บทที่ 2  English/Writing 
บทที่ 3  Math: No-Calculator
บทที่ 4 Math: Calculator 
บทที่ 5 Essays

ส่วนที่ 2 The Answers เฉลยและคำอธิบาย
2.1 เฉลย Reading Comprehension 
2.2 เฉลย English/Writing 
2.3 เฉลย Math: No-Calculator 
2.4 เฉลย Math: Calculator 
2.5 เฉลย Essays 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม : ข้อสอบเยอะ เฉลยละเอียด มีแปลไทย

 

**เกี่ยวกับผู้เขียน**
Ron Woldoff (รอน วอลดอฟฟ์) 
เป็นผู้ก่อตั้ง National Test Prep เขาช่วยนักเรียนเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ SAT, GMAT และ GRE เขายังเป็นผู้เขียนหนังสือหลายเล่ม รวมทั้ง GRE For Dummies และ 1,001 GRE Practice Questions For Dummies อีกด้วย

 

**เกี่ยวกับทีมงานฉบับภาษาไทย**
TBX ย่อมาจากชื่อทีม Think Beyond X Team เป็นกองบรรณาธิการผู้จัดทำหนังสือคุณภาพของสำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ มีพันธกิจหลักในการพัฒนาเป้าหมาย Sustainable Development Goals ตามแนวทางของ United Nations โดยเฉพาะด้าน Quality Education และด้าน Decent Work and Economic Growth โดยมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อประชาชนชาวไทยนำองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในระดับสากลได้รับโอกาสในการทำงานที่ดี มีรายได้มากขึ้นและช่วยพัฒนาประเทศไทยให้มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
www.thinkbeyondbook.com

SAT® is a registered trademark of College Board. This product is not endorsed or approved by College Board