TBX VicTOEIC GRAMMAR ชุดระบบตำราเตรียมสอบ TOEIC เล่มไวยากรณ์

**TBX  TOEIC Grammar ชุดระบบตำราเตรียมสอบ TOEIC® เล่มไวยากรณ์**
ติวเอง ง่าย ได้ผล อัปคะแนนเกิน 750++ ใน 2 เดือน
น่าเชื่อถือ แม่นยำ เข้าใจง่าย มั่นใจ คุ้มค่า

 

**จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้**

1\. น่าเชื่อถือ: ข้อสอบผ่านการวิเคราะห์วิจัย Big Data โดยทีมนักวิชาการจากเกาหลี ตรวจสอบการแปลโดยผู้เชี่ยวชาญจากไทย
2\. แม่นยำสูง: จับจุดไวยากรณ์ที่ต้องรู้และออกสอบทุกเดือน
3\. ง่าย: บอกทริค ข้อควรระวัง ทำให้ TOEIC กลายเป็นเรื่องสบายๆ
4\. มั่นใจ: เนื้อหาติวอัดแน่นเรื่อง Grammar กว่า 20 บท ข้อสอบตัวอย่าง+เฉลยอธิบาย + ทวนศัพท์ก่อนเรียน
5\. คุ้มค่า: สเปคพรีเมี่ยม พิมพ์ Full Color เรียนเองง่าย ไม่มีวันหมดอายุ Free! QR Code ดาวน์โหลดไฟล์เสริม 

 

หนังสือติว  TOEIC Grammar  ด้วยตัวเอง ง่าย ได้ผล อัปคะแนนเกิน 750++ ใน 2 เดือน น่าเชื่อถือ แม่นยำ เข้าใจง่าย มั่นใจ คุ้มค่า นำเข้าจากเกาหลี เหมาะกับผู้เรียนระดับต้น อยากเพิ่มคะแนนและผู้มีเวลาเตรียมสอบน้อย 

 

สารบัญ

คำนำ
ส่วนประกอบสำคัญของหนังสือ
INTRO ประเภทของคำและส่วนประกอบของประโยคในภาษาอังกฤษ
ไวยากรณ์ที่ออกสอบทุกเดือน
Lesson 1 คำนาม
Lesson 2 Adjective
Lesson 3 Adverb
Lesson 4 สรรพนาม 1
Lesson 5 สรรพนาม 2 (Part 6)

ไวยากรณ์ที่นำไปประยุุกต์ใช้ในข้อสอบ TOEIC ทุกเดือน
Lesson 6 ประเภทของคำกริยา
Lesson 7 Subject and Verb Agreement
Lesson 8 Tense
Lesson 9 Passive & Active Voice
Lesson 10 กริยา (Part 6)


ไวยากรณ์ที่ออกสอบ TOEIC บ่อย
Lesson 11 กริยา to infinitive
Lesson 12 Gerund
Lesson 13 Participle
Lesson 14 กริยาไม่แท้ (Non-finite Verb)
ไวยากรณ์ที่จำเป็นต่อการแปลข้อสอบ TOEIC 
Lesson 15 บุพบท 1 (เวลา, สถานที่ ) 
Lesson 16 บุพบท 2 (อื่นๆ) 
Lesson 17 สันธานเชื่อม Adverb Clause 
Lesson 18 Coordinating Conjunction และคำสันธานเชื่อม Noun Clause
Lesson 19 Relative 178
Lesson 20 บุพบท / สันธาน (Part 6)
เฉลยและคำอธิบาย

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : น่าเชื่อถือ แม่นยำ เข้าใจง่าย มั่นใจ คุ้มค่า

**เหมาะสำหรับ:**
\- กลุ่ม Beginner - Intermediate ระดับต้นถึงกลาง ปูพื้นฐานใหม่ ทบทวนก่อนสอบ
\- กลุ่ม Boost Up อยากอัปคะแนนให้ดีกว่าเดิม
\- กลุ่ม Limited Time ผู้มีเวลาเตรียมสอบน้อยและตั้งเป้าหมายขั้นต่ำ 750++ คะแนน
\- กลุ่ม Upskill ผู้ที่อยากอัปเกรดทักษะภาษาอังกฤษ 

 

ซื้อทั้งเซ็ตคุ้มกว่า หรือเลือกเฉพาะเรื่องที่ต้องการเรียนก็ได้
1\. TBX VicTOEIC GRAMMAR ชุดระบบตำราเตรียมสอบ TOEIC เล่มไวยากรณ์ 
2\. TBX VicTOEIC LISTENING (LC) ชุดระบบตำราเตรียมสอบ TOEIC เล่มพาร์ตฟัง
3\. TBX VicTOEIC READING (RC) ชุดระบบตำราเตรียมสอบ TOEIC เล่มพาร์ตอ่าน
4\. TBX VicTOEIC VOCAB ชุดระบบตำราเตรียมสอบ TOEIC เล่มคำศัพท์
5\. TBX VicTOEIC MOCK TEST ชุดระบบตำราเตรียมสอบ TOEIC เล่มข้อสอบเสมือนจริง

 

**ทีมผู้จัดทำหนังสือ**

Siwon School English Research Institute
เป็นสถาบันวิจัยการทดสอบภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ ประกอบด้วยนักเขียนหนังสือ TOEIC ขายดีและกลุ่มนักวิจัย TOEIC ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ทำหน้าที่พัฒนาตำราเรียนและเชี่ยวชาญด้านการทดสอบภาษาอังกฤษ เป็นการรวมตัวกันของเหล่าบัณฑิตมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในสหรัฐอเมริกา/ออสเตรเลีย/สหราชอาณาจักร
นักวิจัยของสถาบันเข้าทดสอบ TOEIC ทุกเดือนและวิเคราะห์คำถามทั้งหมดในแบบทดสอบอย่างละเอียดเพื่อทำความเข้าใจเทรนด์โจทย์ล่าสุด เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่แม่นยำ ช่วยให้นักเรียนได้คะแนนสูงอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ข้อสอบทุกข้อผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล Big Data มาอย่างเชี่ยวชาญ เชื่อถือได้

 

อาจารย์ Kelly 
ท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้สอนหลักประจำสถาบัน Siwon School LAB TOEIC ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
ท่านจบการศึกษาด้านศึกษาศาสตร์สาขาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษจาก Boston University 
ท่านมีประสบการณ์ทำงานเป็นติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษที่ YBM , ฝึกสอนที่ Wings TOEIC, ทำสื่อการสอนประกอบหนังสือ ETS TOEIC Prep Book RC

 

กองบรรณาธิการ TBX จาก Think Beyond Books
TBX คือ กองบรรณาธิการผู้จัดทำหนังสือคุณภาพระดับพรีเมียมของสำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ มีพันธกิจหลักในการพัฒนาเป้าหมาย Sustainable Development Goals ตามแนวทางของ United Nations โดยเฉพาะด้าน Quality Education และด้าน Decent Work and Economic Growth โดยมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อประชาชนชาวไทยนำองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในระดับสากล ได้รับโอกาสในการทำงานที่ดี มีรายได้มากขึ้น และช่วยพัฒนาประเทศไทยให้มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
Think Big, journey towards eXcellence
คิดฝันให้ใหญ่...ก้าวไปให้เลิศ
[www.thinkbeyondbook.com]

TOEIC® is a registered trademark of ETS. This product is not endorsed or approved by ETS.