TBX เตรียมสอบ TU-GET เจาะโจทย์เฉลยลึก ฉบับสมบูรณ์ TU-GET (PBT) และ TU-GET (CBT)

**TBX เตรียมสอบ TU-GET เจาะโจทย์เฉลยลึก ฉบับสมบูรณ์ TU-GET (PBT) และ TU-GET (CBT)**
The Complete Guide to Preparing for TU-GET (PBT) & TU-GET (CBT)

ติวเทคนิคทำข้อสอบ TU-GET
เฉลยอธิบายละเอียดมาก เหมือนมีติวเตอร์ส่วนตัวมาสอนข้างๆ

 

**เนื้อหาครอบคลุมทั้ง 2 รูปแบบ**
1\. TU-GET Paper-Based Test (Grammar and Structure, Vocabulary, Reading Skill)
2\. TU-GET Computer-Based Test (Reading, Listening, Speaking, Writing)

 

เทคนิคทำสอบ | แทรกสรุปย่อ | แนวข้อสอบล่าสุด | Mini Pre-Test ออนไลน์ | เล่มเดียวครบ PBT+CBT

 

**สร้างความมั่นใจก่อนสอบด้วยหนังสือเล่มนี้!**
\- แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ (Pre-test แบบออนไลน์) เพื่อประเมินตัวเอง
\- ติวแบบเร่งด่วนด้วยตัวอย่างแบบฝึกหัด แนวเดียวกับข้อสอบ (Exercise)
\- อธิบายเฉลยอย่างละเอียด (Commentary) ลึก บอกที่มาที่ไปของคำตอบ แตกต่างจากเล่มอื่น
\- สอดแทรกเนื้อหาที่ผู้เข้าสอบทุกคนจำเป็นต้องรู้
\- เหมือนมีติวเตอร์ส่วนตัวช่วยอธิบายวิธีทำข้อสอบอย่างใกล้ชิด

 

**ประโยชน์ 3-in-1**
1\. ล่วงรู้ทริกเทคนิครูปแบบข้อสอบ
2\. ได้ความรู้เหมือนมีติวเตอร์มานั่งอยู่ข้างๆ
3\. เตรียมสอบได้ทั้งแบบ PBT และ CBT

 

**สรุปจุดเด่นของหนังสือ**
1\. รวบรวมองค์ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต้องใช้ในการสอบ TU-GET PBT , TU-GET CBT เอาไว้อย่างครบถ้วน
2\. อัดแน่นไปด้วยเคล็ดลับและกลวิธี มีตัวอย่างประโยคมากมาย
3\. มี Mini Pre-Test ทดสอบก่อนการเรียนรู้เพื่อประเมินความสามารถของตนเอง
4\. มี Simulation Test แบบฝึกหัดที่เสมือนจริงไว้ให้ฝึกฝนทักษะ
5\. ช่วยเสริมความมั่นใจในการทำข้อสอบ
6\. มีเฉลยพร้อมคำอธิบายอย่างละเอียดแบบแยกแยะเป็นข้อ ๆ ว่าเพราะเหตุใดตัวเลือกแต่ละข้อถึงผิดและถูก
7\. ดาวน์โหลดไฟล์เสียงฟรีจาก QR Code

 

คู่มือเตรียมสอบ TU-GET PBT, TU-GET CBT ครบสมบูรณ์ที่สุด รวมเทคนิคทำสอบ | แทรกสรุปย่อ | แนวข้อสอบล่าสุด | Mini Pre-Test ออนไลน์ | เล่มเดียวครบ PBT+CBT | ดาวน์โหลดไฟล์เสียงฟรี

 

สารบัญ

Section A : Introduction & Mini Pre-Test
บทที่ 1 ทำความรู้จัก TUGET (PBT) และ TU GET (CBT)
TUGET PBT และ TU GET CBT คืออะไร และมันแตกต่างกันอย่างไร
การเทียบคะแนน TU-GET (CBT) กับ TOEFL (iBT) หรือ IELTS
สมัครสอบทียูเก็ตได้อย่างไร และสมัครที่ไหน

บทที่ 2 Mini Pre-Test (การสอบก่อนการเรียนรู้เพื่อประเมินความสามารถ)
Mini Pre-Test
Mini Pre-Test Answer (เฉลยย่อ)
Mini Pre-Test Commentary (อธิบายคำตอบ)
Self-Evaluation (วิเคราะห์คะแนนเพื่อประเมินตนเอง)
How to use this book for maximum efficiency (วิธีใช้หนังสือเล่มนี้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด)
Special Icons (สัญลักษณ์พิเศษ)
Abbreviation (ตัวย่อ)

Section B : TU-GET (PBT)
บทที่ 3 TU-GET (PBT) Grammar and Structure (ติวเฉลยและทริกทำข้อสอบไวยากรณ์และโครงสร้าง)
Error Identification (ค้นหาไวยากรณ์ที่ผิดพลาด)
Sentence Completion (เติมประโยคให้ถูกต้องสมบูรณ์)

บทที่ 4 TU-GET (PBT) Vocabulary ติวเฉลยและทริกทำข้อสอบคำศัพท์
Fill Vocab in the Blanks (เติมคำศัพท์ลงในช่องว่าง)
Synonyms (เติมคำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกัน)
Vocab list (รวบรวมคำศัพท์ที่มักจะออกสอบบ่อย ๆ) 
Prefix, Suffix and Root (อุุปสรรค, ปัจจัย, รากศัพท์)
Synonyms (คำพ้องความหมาย)
Antonyms (คำที่มีความหมายตรงข้าม)

บทที่ 5 TU-GET (PBT) Reading Skill (ติวเฉลยและทริกทำข้อสอบทักษะการอ่าน)
Skimming Reading (การอ่านเพื่อหาใจความสำคัญ) 
Scanning Reading (การอ่่านเพื่่อหาข้้อมููลสำคัญ)
Reading for Comprehension and Data Analysis (การอ่านเพื่อความเข้าใจและการวิเคราะห์ข้อมูล)

Section C : TU-GET (CBT) 
บทที่ 6 TU-GET (CBT) Reading (การอ่าน) 
บทที่ 7 TU-GET (CBT) Listening (การฟัง) 
บทที่ 8 TU-GET (CBT) Speaking (การพููด) 
บทที่ 9 TU-GET (CBT) Writing (การเขียน) 
บทที่ 10 TU-GET (CBT) Simulation Test (ข้อสอบเสมือนจริง) พร้อมเฉลยและแนวการทำข้อสอบให้ได้คะแนนสููง 
TU-GET (CBT) Simulation Test
อธิบายคำตอบ : TU-GET (CBT) Simulation Test
สแกน QR Code เข้าสู่ Digital Service
 

รายละเอียดเพิ่มเติม : เทคนิคทำสอบ | แทรกสรุปย่อ | แนวข้อสอบล่าสุด | Mini Pre-Test ออนไลน์ | เล่มเดียวครบ PBT+CBT

 

**เกี่ยวกับผู้จัดทำ**
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นมาจากความเชี่ยวชาญจากกลุ่มวิชาการที่ได้สั่งสมประสบการณ์การสอนมาเป็นเวลาหลายปี
ร่วมกับ 
TBX ทีมงานบรรณาธิการที่มีพันธกิจหลักในการพัฒนาเป้าหมาย Sustainable Development Goals ตามแนวทางของ United Nations โดยเฉพาะด้าน Quality Education และด้าน Decent Work and Economic Growth มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต นำองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในระดับสากล ช่วยให้ทุกคนได้รับโอกาสงานที่ดี มีรายได้สูงขึ้น และช่วยพัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญเติบโต
TBX สนับสนุนทุกคนให้มีความฝัน ตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย พร้อมเป็นเพื่อนร่วมทางสู่ความเป็นเลิศในแบบฉบับของทุกคน
TBX Think Big, journey towards eXcellence. 
คิดฝันให้ใหญ่ ก้าวไปให้เลิศ
www.thinkbeyondbook.com

-------------------------------------
หากคุณต้องการตะลุยข้อสอบ tu get ขอแนะนำหนังสืออีกเล่มเพิ่มเติม
ชื่อเรื่อง " TBX ตะลุยข้อสอบ TU-GET (PBT) : เตรียมตัวสอบ TU-GET Paper-Based Test อย่างมั่นใจ "

 

Remarks: Language Institute, Thammasat University (LITU) is the proprietor of the Thammasat University General English Test (TU-GET). However, it is important to note that this product is not endorsed or approved by LITU.