Category: มัธยมต้น (ม.1-3)
Jan 10, 2024

เตรียมสอบ ม.3 เข้า ม.4 โรงเรียนดังทั่วประเทศ ฉบับสมบูรณ์

สรุปเนื้อหาทั้ง 5 วิชา สำหรับสอบเข้าชั้น ม.4 โรงเรียนดัง ฉบับอัปเดตปีล่าสุด และมีแนวข้อสอบประจำบท พร้อมอธิบายเฉลยละเอียด เข้าใจง่าย

 

สรุปเนื้อหา 5 วิชา และแนวข้อสอบทุกวิชา สำหรับสอบเข้าชั้น ม.4 โรงเรียนดัง

 

สารบัญ

สรุปเนื้อหา 5 วิชา สำหรับสอบเข้าชั้น ม.4 โรงเรียนดัง และมีแนวข้อสอบทุกบท รวมกว่า 1,200++ ข้อ
1. Part 1 คณิตศาสตร์ และแนวข้อสอบท้ายบทพร้อมคำอธิบายเฉลยละเอียด
2. Part 2 วิทยาศาสตร์ และแนวข้อสอบท้ายบทพร้อมคำอธิบายเฉลยละเอียด
3. Part 3 ภาษาอังกฤษ และแนวข้อสอบท้ายบทพร้อมคำอธิบายเฉลยละเอียด
4. Part 4 ภาษาไทย และแนวข้อสอบท้ายบทพร้อมคำอธิบายเฉลยละเอียด
5. Part 5 สังคมศึกษา และแนวข้อสอบท้ายบทพร้อมคำอธิบายเฉลยละเอียด

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : อ่านเข้าใจง่าย มีเฉลยละเอียดทุกข้อ