คู่มือเตรียมสอบนายสิบตำรวจ​ ฉบับสอบทุกสายงาน​ อัปเดตครั้งที่​ 3

สรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบนายสิบตำรวจทุกสายงาน

 

สรุปอัปเดตเนื้อหา ได้แก่ ความสามารถทั่วไป, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, จริยธรรมและสังคม, คอมพิวเตอร์, กฎหมายที่ประชาชนควรรู้, ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ, ความรู้เฉพาะตำแหน่งสายงานตรวจคนเข้าเมือง พร้อมแนวข้อสอบเฉลยละเอียดทุกข้อ

 

สารบัญ

Part 1 : ความสามารถทั่วไป 
Part 2 : ภาษาไทย 
Part 3 : ภาษาอังกฤษ 
Part 4 : จริยธรรมและสังคม 
Part 5 : คอมพิวเตอร์
Part 6 : กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 
Part 7 : ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ 
Part 8 : ความรู้เฉพาะตำแหน่งสายงานตรวจคนเข้าเมือง

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : อ่านเข้าใจง่าย มีเฉลยละเอียดทุกข้อ