Category: มัธยมต้น (ม.1-3)
Feb 14, 2024

แนวข้อสอบติวเข้มคณิต สอวน. (ค่าย 1 และ ค่าย 2)

การสอบเพื่อเข้าค่าย สอวน. นั้นนอกจากจะฝึกให้เกิดความเชี่ยวชาญทักษะด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แล้ว ผู้ที่ได้เข้าค่าย สอวน. ยังได้รับประโยชน์มากมาย เช่น การได้เรียนรู้เนื้อหาทางวิชาการอย่างเข้มข้นเกินหลักสูตร การได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาตรงในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ มีโอกาสได้รับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศ เป็นต้น ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงออกแบบแนวข้อสอบคณิตศาสตร์อย่างเข้มข้น เพื่อฝึกให้ผู้อ่านได้ทำความคุ้นเคยจนเกิดความเชี่ยวชาญและทำคะแนนได้สูงเมื่อลงแข่งขันในสนามสอบจริง

 

แนวข้อสอบมีความใกล้เคียงกับเนื้อหาการสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 และ ค่าย 2 พร้อมเฉลยละเอียดที่สรุปให้เข้าใจคำตอบได้อย่างชัดเจน โดยเนื้อหาจะเน้นคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์แบบซับซ้อน เพื่อให้เด็กนำทักษะทางคณิตศาสตร์มาใช้แก้โจทย์ปัญหาให้ได้มากที่สุด 

 

สารบัญ

แนวข้อสอบคัดเลือกเข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) คณิตศาสตร์ ค่าย 1 ชุดที่ 1
แนวข้อสอบคัดเลือกเข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) คณิตศาสตร์ ค่าย 1 ชุดที่ 2
แนวข้อสอบคัดเลือกเข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) คณิตศาสตร์ ค่าย 1 ชุดที่ 3
แนวข้อสอบคัดเลือกเข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) คณิตศาสตร์ ค่าย 1 ชุดที่ 4
แนวข้อสอบคัดเลือกเข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) คณิตศาสตร์ ค่าย 1 ชุดที่ 5
แนวข้อสอบคัดเลือกเข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) คณิตศาสตร์ ค่าย 1 ชุดที่ 6
แนวข้อสอบคัดเลือกเข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) คณิตศาสตร์ ค่าย 1 ชุดที่ 7
แนวข้อสอบคัดเลือกเข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) คณิตศาสตร์ ค่าย 1 ชุดที่ 8
แนวข้อสอบคัดเลือกเข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) คณิตศาสตร์ ค่าย 1 ชุดที่ 9
แนวข้อสอบคัดเลือกเข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) คณิตศาสตร์ ค่าย 1 ชุดที่ 10
แนวข้อสอบคัดเลือกเข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) คณิตศาสตร์ ค่าย 2
(คัดเลือกตัวแทนศูนย์)
พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : จัดรูปเล่มอ่านง่าย สบายตา ภาพประกอบชัดเจน