Category: มัธยมปลาย (ม.4-6)
Feb 15, 2024

COMPLETED A-Level ภาษาอังกฤษ

หนังสือคู่มือเรียนเตรียมสอบ COMPLETED A-Level ภาษาอังกฤษ เล่มใหม่ล่าสุด ที่ปรับปรุงข้อสอบให้สอดคล้อง   กับแนวข้อสอบจริงมากที่สุด โดยครอบคลุมเนื้อหาข้อสอบ ทั้ง 4 หัวข้อที่ออกสอบจริง  : Reading Writing listening และ Speaking แยกตามหัวข้อการสอบอย่างละเอียด พร้อมเฉลยคำแปลเข้าใจง่าย สำหรับใช้ทบทวนด้วยตัวเองได้จริง

 

คู่มือเตรียมสอบ TCAS เล่มใหม่คู่ใจของน้อง ๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายในการเตรียมพร้อมเข้าสู่สนามสอบ A-Level  

 พิเศษ สรุป Grammar เข้มข้น เน้นทบทวนหัวข้อที่ออกสอบบ่อย
  - Long - Short Conversations
  - ADS TEST , Reports
  - Text Completion
  - Paragraph Organization

 เจาะลึกแนวข้อสอบตรงตาม Blueprint ปีล่าสุด กว่า 350 ข้อ พร้อมเฉลยคำแปลอย่างละเอียดครบทุกข้อ

 

สารบัญ

คำนาม
คำสรรพนาม
คำนำหน้านาม
คำคุณศัพท์
คำกริยา
คำกริยาวิเศษณ์
คำสันธาน
คำบุพบท
คำอุทาน
วลี
ประโยค
ความสอดคล้องกันของประธาน
และกริยาในประโยค
โครงสร้างประโยคอื่น ๆ ที่ควรรู้จัก
 

แนวข้อสอบ A-Level
Part I Listening and Speaking
A. Short Conversation
B. Long Conversations
Part II Reading
A. Advertisements
B. Product and Service Reviews
C. News Reports
D. Visuals
E. Articles
Part III Writing
A. Text Completion
B. Paragraph Organization
 

เฉลยแนวข้อสอบ A-Level
เฉลย Part I Listening and Speaking
A. Short Conversations
B. Long Conversations
เฉลย Part II Reading
A. Advertisements
B. Product and Service Reviews
C. News Reports
D. Visuals
E. Articles
เฉลย Part III Writing
A. Text Completion
B. Paragraph Organization

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : ข้อสอบละเอียด ครอบคลุมเนื้อหาการสอบครบทุกหัวข้อ ข้อสอบมีทั้งแบบง่ายและยากให้ลองฝึกทำก่อนลงสนามสอบจริง