Category: มัธยมปลาย (ม.4-6)
Apr 22, 2024

TBX คู่มือภาพฟิสิกส์ VISUAL GUIDE TO PHYSICS

TBX คู่มือภาพฟิสิกส์ VISUAL GUIDE TO PHYSICS ยกระดับหนังสือสรุปเนื้อหาฟิสิกส์ เชื่อถือได้ ภาพเพลินใจ ไร้กังวล ผ่านฉลุยทุกเป้าหมาย สำเร็จง่ายดั่งใจหวัง ออกแบบมาอย่างดี เฟ้นเนื้อหาสำคัญ สรุปกระชับ จัดเรียงเป็นระบบ เหมาะทบทวนก่อนสอบหรือใช้อ้างอิงประกอบการเรียน


5 จุดเด่นของหนังสือ TBX คู่มือภาพฟิสิกส์ VISUAL GUIDE TO PHYSICS

1. INTENSIVE - เน้นสรุปฟิสิกส์สไตล์เข้มข้นอัดแน่น กระชับ มั่นใจไร้กังวลทุกสนามสอบ
2. VERIFIED - เนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ถูกต้อง เชื่อถือได้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ
3. INFOGRAPHIC - เต็มไปด้วยภาพสื่อความหมาย กราฟิกสีสันสวยงาม อ่านเพลิน กระตุ้นความจำ
4. FRIENDLY - ใช้ฟอนต์ออกแบบพิเศษเพื่อหนังสือเล่มนี้โดยเฉพาะ สบายตา น่ารัก เหมือนมีรุ่นพี่จดเลกเชอร์ให้อ่าน 
5. PREMIUM- กระดาษคุณภาพพรีเมียม พิมพ์สี 100% ขนาดใหญ่ เห็นชัดทุกรายละเอียด คุ้มค่า น่าสะสม 

 

สารบัญ

บทนำ
บทที่ 1 การเคลื่อนที่
บทที่ 2 สมดุลกล
บทที่ 3 งานและพลังงาน
บทที่ 4 การชนและโมเมนตัม
บทที่ 5 สมบัติสสาร
บทที่ 6 ความร้อน
บทที่ 7 คลื่น
บทที่ 8 เสียง
บทที่ 9 แสงและทัศนอุปกรณ์ 
บทที่ 10 ไฟฟ้าสถิต
บทที่ 11 ไฟฟ้ากระแสตรง
บทที่ 12 แม่เหล็กไฟฟ้า
บทที่ 13 ไฟฟ้ากระแสสลับ
 

เน้นสรุปฟิสิกส์สไตล์เข้มข้นอัดแน่น กระชับ  พร้อมภาพประกอบสวยงามทั้งเล่ม

 

เกี่ยวกับทีมผู้เขียน

1. ภันทิลา สิทธิการิยกุล 
การศึกษา: 

- ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ภาคเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- Master of Material Sciences, Erasmus Mundus (กำลังศึกษา)

ภันทิลาเริ่มสนใจวิทยาศาสตร์ตั้งแต่เด็ก เพราะวิทยาศาสตร์ช่วยให้ได้สำรวจโลกจากการเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น 

แม้ฟิสิกส์ที่เรียนในช่วงมัธยมปลายจะมีความท้าทาย แต่เมื่อเริ่มทำสรุปย่อแล้วรู้สึกเข้าใจเนื้อหาง่ายขึ้น บางหัวข้อเชื่อมโยงกับอีกหัวข้อ พอได้อ่านสรุปแล้วมองภาพออกก็จะเข้าใจภาพรวมของฟิสิกส์มากขึ้น

 

2. เบญจวรรณ จรูญธรรม

ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

3. ภีรญา หอมชื่น

ปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

เกี่ยวกับ TBX
TBX: Think Big, journey Towards eXcellence คิดฝันให้ใหญ่ก้าวไปให้เลิศ
TBX สนับสนุนทุกคนให้มีความฝัน ตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย พร้อมเป็นเพื่อนร่วมทางสู่ความเป็นเลิศในแบบฉบับของทุกคน
TBX มีพันธกิจหลักในการพัฒนาเป้าหมาย Sustainable Development Goals ตามแนวทางของ United Nations โดยเฉพาะด้าน Quality Education และด้าน Decent Work and Economic Growth มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต นำองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในระดับสากล ช่วยให้ทุกคนได้รับโอกาสงานที่ดี มีรายได้สูงขึ้น และช่วยพัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญเติบโต

 

www.thinkbeyondbook.com