จบกันชาตินี้

เมื่่อความศรัทธาไปไกลกว่าปัญญา ทุกอย่างจึงพังพินาศ

จบกันชาตินี้ เป็นหนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่โดนหลอกจากมารศาสนา ทำให้ชีวิตของเธอตกระกำลำบาก เพราะด้วยความศรัทธาที่เข้าใจผิด ในเรื่องของพุทธบารมี ที่ถูกทำให้คลาดเคลื่อนไปจากสัจจะความจริง ผลกระทบของความศรัทธาของเธอที่ไม่ได้มีปัญญากำกับ ทำให้เธอเกือบจะเอาชีวิตไม่รอด 

     ชีวิตจริงของเธอถูกเรียบเรียงกลายมาเป็นต้นฉบับเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจใครอีกหลายคน ซึ่งในเรื่องราวในหนังสือยังสอดแทรกปริศนาธรรมให้คิดเกือบทุกบท

คำนิยม
     จบกันชาตินี้ เป็นหนังสือที่เปรียบเสมือนพระจันทร์บนท้องฟ้าอีกค่ำคืนหนึ่งที่เพิ่งพ้นจากเมฆหมอก กำลังสาดส่องแสงอำไพให้กับผู้ที่กำลังเดินทางไกลในยามค่ำคืน และเป็นตัวอย่างเรียนรู้ชีวิต ในการต้อนรับความทุกข์ อยู่กับเขา เข้าใจกัน สันติสุข ขออนุโมทนาความมุ่งมั่นในการพลิกประวัติศาสตร์แห่งชีวิต และความตั้งใจที่ถ่ายทอดประสบการณ์แก่เพื่อนร่วมวัฏฏะ เพื่อความมีสติรู้เท่าทันในการดำเนินชีวิต ทุกชีวิต
                                                สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

    จบกันชาตินี้ เป็นหนังสือที่เกิดจากประสบการณ์จริง เหตุการณ์จริง และความเป็นจริงของผู้เขียน เพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจได้เป็นอย่างดี เป็นแบบอย่าง แบบฉบับ ทุกบททุกตอน ผู้เขียนได้ลิขิตแต่ละคำพูดแต่ละวรรค บรรจุไว้หลายหลากรส เมื่อท่านผู้อ่านได้อ่านและคิดตาม จะได้รับความรู้เป็นประสบการณ์สะท้อนชีวิตจากผู้เขียนสู่ผู้อ่าน
                                               พระมหา ดร. สมศักดิ์ ปุณณโชโต
            เจ้าอาวาสวัดพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน) จังหวัดเพชรบุรี