อัปสรามนตรา

เพราะเหตุอันใดเล่า จึงทำให้บุคคลที่รักจึงผิดสัญญา

 เรื่องราวของ ความรัก ความหลัง ความผูกพันธ์และคำัสัญญา ซึ่งนำพาให้เกิดโศกนาฏกรรมแห่งองค์พระนางกัมพุชราลักษมี ด้วยคำสัญญาแห่้งพระนางที่ทรงขอให้องค์หริปรเมศวรชยวรมัน สัญญาคือ

     หนึ่ง "ท่านจักรักเราคนเดียว"
     สอง "อาฯณาจักร เราครองร่วมกัน"
     สาม "หากวิญญาณเราพรากจากร่าง อย่าเศร้าโสกเสียใจในการตายของเรา  ขอให้ท่านยินดี เมื่อเราจะได้กลับไปรับใช้องค์พระศิวะและองค์พระวิษณุ"

แต่แล้วองค์หริมรเมศวรชยวรมัน ก็มิอาจตั้งมั่นในคำสัญญานั้นได้เลย แม้ชาติภพจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป แต่ก็มิอาจทำให้พระนางลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ ดวงจิตของพระนางจึงติดอยู่ในบ่วงกรรม เพื่อรอวันเวลาแห่้งการทวงถามความจริงให้ปรากฏว่าเหตุอันใดบุคคลอันเป็นที่ รักจึงผิดคำสัญญา

และเหตุอันใดบุคคลที่พระนางไว้ใจกลับคลางแคลงสงสัยในความสัมพันธ์ และเป็นชนวนเหตุให้เกิดการรอบปลงประชนม์ด้วยพระนางเอง เมื่อดวงจิตยังมีความอาฆาตแค้นพระนางจึงใช้มนตรา นำพาีีอีกดวงจิตหนึ่งในโลกปัจจุบันย้อนกลับไปสู่อดีต

เรื่องราวของพระนางจะอวสารลงด้วยความคลี่คลาย หรือยังอยู่ภายใต้อำนาจแห่งมนตรา คงต้องให้บทอวสารจาก "อัปสรามนตรา" เป็นผู้ให้คำตอบ