เชื่อหรือไม่

เรื่องเล่าจากเหตุการณ์จริงที่รอการพิสูจน์!!!

เรื่องจริงของทันตแพทย์คนหนึ่ง ที่ต้องการบอกเล่าเรื่องราวที่ยังสงสัย ผ่านม่านแห่งสภาวธรรม 18 เหตุการณ์ที่ยังหาคำตอบไม่ได้แน่ชัด แต่มีเพียง 1 เรื่องที่ไม่ใช่เรื่องจริง ติดตามได้ในหนังสือเล่มนี้

หนังสือเชื่อหรือไม่ เป็นหนังสือที่ถ่ายทอดมาจากเรื่องราวของทันตแพทย์คนหนึ่ง ที่พบประสบการณ์จริงบางอย่างที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถตอบได้ ด้วยความเป็นทันตแพทย์ และนักวิจัยที่ต้องคลุกคลีอยู่กับงานทางด้านวิทยาศาสตร์ ทำให้ได้พบเหตุการณ์ประหลาดบางอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเขาในแต่ละสถานที่ ซึ่งเขาก็พยายามที่จะค้นหาคำตอบในเชิงวิทยาศาสตร์ แต่ก็ไม่สามารถอธิบาย และหาคำตอบได้ชัดเจนสักครั้ง เรื่องราวในหนังสือเล่มนี้เป็นเหตุการณ์จริง สถานที่จริง

ในแต่ละเรื่องราวนั้นมีการสอดแทรกหลักธรรมะ พร้อมปริศนาธรรมให้คิดทุกบท มากไปกว่านั้น ยังมีการสอดแทรกการอธิบายกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อตอบคำถามในเรื่องที่ชวนสงสัย ให้ผู้อ่านได้คิดตาม ซึ่งหนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด 19 เรื่อง เช่น ห้องน้ำตึกกายวิภาค อาจารย์ใหญ่ โรงพยาบาลบนดอย หอพักอาจารย์ รำลึกซึนามิ ตากระตุก ฯลฯ โดยทั้ง 19 เรื่อง จะมีเรื่องที่ไม่จริงอยู่ 1 เรื่อง ซึ่งจะให้ท่านผู้อ่านได้ทายว่าเรื่องใดที่ไม่ใช่เรื่องจริง โดยคำใบ้จะอยู่ที่หน้าเปิด และหน้าปิดของหนังสือเล่มนี้

คำนิยม

“…ไม่ว่าคุณจะเชื่อในสิ่งที่คุณหมอภัชรพลเล่าหรือไม่ แต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าทุกคนควรจะเชื่อคือเชื่อในเรื่องของกรรม ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว น้อมนำเรื่องราวของคุณหมอกำกับตนให้ตั้งมั่นดำรงตนตั้งมั่นหมั่นทำแต่ความดี ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เช่นเดียวกับคุณหมอก็นับได้ว่าหนังสือเล่มนี้เป็นอีกหนึ่งทางที่จะนำไปสู่สังคมที่เปี่ยมไปด้วยความสุขสงบและสันติอย่างแท้จริง

หนังสือ”เชื่อหรือไม่” ของคุณหมอภัชรพล คงเป็นเสียงหนึ่งที่เตือนเราทุกคนว่าได้เวลาปลดแอกการ ให้ความสำคัญกับวัตถุนิยมแล้วหันกลับมาให้ความสำคัญกับจิตใจได้แล้ว เพื่อสังคมไทยและสังคมโลกของเรานี้จะได้กลับไปสู่ความสุขสงบอย่างแท้จริงอีกครั้ง…”
           
                                                                                    ดร.วิชาติ บูรณะประเสริฐสุข
                      ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์