อะไรขายดีในอีเบย์

การเปิดร้านในอินเทอร์เน็ตนั้นง่าย

แต่การจะเข้าถึงหัวใจของการค้านั้นทำได้ยาก
หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณประสบความสำเร็จ ด้วยการเน้นเนื้อหาในการหาสินค้า
และเข้าใจลูกค้า อันเป็นหัวใจของการทำธุรกิจ