ใครว่ารักแท้ไม่มีจริง

มีคาถาหารักแท้ท้ายเล่ม!!!

จะมีสักกี่คนที่จะสามารถค้นหารักแท้ได้อย่างแท้จริง และจริงแท้ ผนวกกับความปรารถนาในความแน่นอนมั่นคงในทางเดินแห่งรัก หนังสือ ใครว่ารักแท้ไม่มีจริง เป็นหนังสือที่ทางสำนักพิมพ์มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้นำวิถีแห่งธรรมะเพื่อให้ท่านผู้อ่านได้พบปะรักแท้ และประคองรักแท้ให้คงอยู่ตราบนานเท่านาน ในส่วนของเนื้อหาล้วนตราตรึงใจทั้งสิ้น อาทิ รักแท้คืออะไร ทำไมต้องมีความรัก ค้นหารักแท้ ๑๐ มิติแห่งการประคองรักแท้ให้ยืนยาว ๑๐ วิธีทำใจให้ลืมคนรักเก่า รักหรือหลงจะรู้ได้อย่างไรว่าใครรักเราจริง ความรักอันสูงส่ง ฯลฯ

คำนิยม

     ใครว่ารักแท้ไม่มีจริง ล้วนเป็นธรรมะเพื่อชีวิต ธรรมะสะกิดใจแก่ผู้อ่าน เพราะมีลีลาการเขียนที่สวยงาม ทั้งสำนวนสาลิกาป้อนเหยื่อ เสือออกเหล่า งูเห่าพ่นพิษ สาวสะกิดแม่ อ่านแล้ว สามารถนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตจริงจึงขอโมทนาในความอุตสาหะ วิริยะที่ได้ตั้งใจดี มีความปรารถนาดีลิขิตหนังสือเล่มนี้จนสำเร็จเรียบร้อยดีงาม

 พระราชธรรมโสภณ
เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด