หนังสือ ธรรมะรักษาโรคเล่ม ๑

ธรรมะรักษาโรคเล่ม ๑ เป็นหนังสือที่จะทำให้ผู้ที่กำลังป่วยหรือ ยังไม่ป่วย ได้เรียนรู้วิถีแห่งพุทธ ซึ่งนำมาบูรณาการกับวิธีบำบัดโรคทางการแพทย์

เพื่อให้ยังผลอย่างสูงสุดแห่งการรักษาโรค ที่จะช่วยให้ท่านผู้อ่านมีสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย และจิตใจ

โดยในเนื้อหาประกอบไปด้วยสาระสำคัญ อาทิ ธรรมะรักษาโรคคิดมาก ธรรมะรักษาโรคอ้วน ธรรมะรักษาโรคความดันโลหิต ธรรมะรักษาโรคหัวใจ ธรรมะรักษาโรคกระเพาะอาหารอักเสบ ธรรมะรักษาโรคมะเร็ง ธรรมะรักษาโรคไข้หวัด ธรรมะรักษาโรคกระดูก ธรรมะรักษาปวดเมื่อย ธรรมะรักษาสิวฝ้า

คำนิยม
         เมื่อผู้ชำนาญการเฉพาะทาง ลงมือถ่ายทอดองค์ความรู้ในรูปแบบตัวอักษร ทุกบทตอนของหนังสือธรรมะรักษาโรค จึงล้วนแต่มีสรรพคุณที่สนับสนุนการบำรุงสุขภาพอย่างถูกวิธี และวิถีแห่งการดำเนินชีวิตตามครรลองธรรมทำให้ท่านที่อ่านมีสุขภาพที่ไร้โรคภัย และจิตใจแจ่มใสด้วยธรรมะแน่นอน

สุภาวดี ฉายวิมล
Performance Management System Manager,Human Resource Development Division
Advance Info Service Plc.