เวทมนตร์ คาถา ภาวนา พารวย

หนังสือที่รวบรวมเวทมนตร์ พระคาถามงคล ที่จะทำให้ผู้ที่มีความตั้งมั่น หมั่นภาวนาจนเกิดสมาธิ มีจิตที่แน่วแน่ศรัทธา

ทำให้พลังจิตเกิดมีกำลังอันเต็มเปี่ยม พร้อมที่จะนำกำลังของตนมาพัฒนาศักยภาพให้เกิดความเป็นมงคลอันยิ่งใหญ่ การสวดมนต์ไหว้พระจึงเป็นมงคลชีวิตอย่างหนึ่งเป็นการเพิ่มบุญบารมีให้กับตนเอง ถ้าได้กระทำเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอแล้ว

บุคคลผู้นั้นจะมีที่พึ่งทางใจอย่างอบอุ่นทำให้เป็นคนที่มีจิตใจสุขุมเยือกเย็นยิ่งขึ้น จิตใจจะแจ่มใสเบิกบานและเป็นสุข และถ้ามีการทำทาน รักษาศีล ประกอบด้วยแล้ว กุศลก็จะยิ่งเกิดขึ้นกับผู้ที่ภาวนา จะทำให้ชีวิตมีแต่ ความอุดมสมบูรณ์ สิ่งเลวร้ายไม่เข้าใกล้

พระคาถาที่ถูกรวบรวมมาอยู่ในหนังสือเล่มนี้ อาทิ คาถาพืชผล คาถารักษาไข้ คาถาชนะมาร คาถาโชคลาภ คาถาร่ำรวย คาถามหาลาภ คาถาสะเดาะเคราะห์ คาถาเสกขี้ผึ้ง คาถาแก้ฝันร้าย คาถาปลุกใจ คาถาคดีความ คาถานักมวย คาถาลงน้ำ คาถาหมัดหนัก คาถาฤทธิ์เดช คาถาเดินทางไกล คาถาขับรถ คาถาป้องกันโจรผู้ร้าย คาถามหาอำนาจ ฯลฯ