Category: มัธยมต้น (ม.1-3)
Dec 27, 2015

เตรียมสอบ ม.3 เข้า ม.4 ฉบับสมบูรณ์

 หนังสือ เตรียมสอบม.3 เข้า ม.4 ฉบับสมบูรณ์ สรุปเตรียมสอบเข้าโรงเรียนมัธยมปลายประจำจังหวัดทั่วประเทศ  เนื้อหาครบจัดเต็มทั้ง 5 วิชา (วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, สังคมศึกษา, ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 

มีแบบฝึกหัดทบทวนความเข้าใจทุกบท พร้อมแนวข้อสอบเตรียมความพร้อมสอบเข้า ม.4 ทุกโรงเรียนทั่วไทย และแนวข้อสอบ O-Net ม.3 จุใจกับแนวข้อสอบที่อัดแน่นกว่า 1,000 +++ ข้อ