ลงทุนคอนโดไม่ยาก (Easy Guide: How to Invest in Condominiums)

ลงทุนคอนโดไม่ยาก (Easy Guide: How to Invest in Condominiums)
วิเคราะห์เจาะตลาดลงทุนในคอนโด ซื้อง่าย ขายคล่อง กำไรคุ้มค่า   วิเคราะห์เจาะช่องทางตลาดการลงทุนในคอนโดอย่างละเอียด  ตีแตกด้วยผลตอบแทนที่แสนคุ้มค่าในอนาคต ด้วยประสบการณ์จาก “มืออาชีพ” ในแวดวงอสังหาริมทรัพย์

เปิดความท้าทายครั้งใหม่ให้กับนักทุนอิสระ

เกี่ยว ผู้เขียน - คณิต นิมมาลัยรัตน์ หรือชื่อในโลกออนไลน์ว่า “นายแว่นธรรมดา” เคยเป็นพนักงานประจำอยู่ฝ่ายผลิตมีหน้าที่ควบคุมการผลิตสินค้าให้เป็นไปตาม เป้าหมาย ตลอดช่วงระยะเวลาในการทำงานได้เก็บเกี่ยวความรู้เกี่ยวกับการจัดการภายในโรง งาน จนช่วงอายุเกือบจะขึ้นหลักสามแล้วจึงตัดสินใจเริ่มต้นทำธุรกิจส่วนตัวเกี่ยว กับผลิตภัณฑ์เกษตรควบคู่ไปกับการเป็นนักลงทุนแบบเน้นคุณค่าหรือ Value Investor และการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และค่อยๆ สะสมประสบการณ์และความรู้ด้านการลงทุน และการทำธุรกิจส่วนตัวจนถ่ายทอดออกมาเป็นหนังสือเล่มนี้

สารบัญ
บทที่ 1 เรื่องราวของการลงทุน
บทที่ 2 รู้จักกับคอนโดมิเนียม สินทรัพย์ที่มีตัวตน
บทที่ 3 ความแตกต่างของการลงทุนในคอนโดกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์รูปแบบอื่นๆ 
บทที่ 4 ความเสี่ยงของการลงทุนในคอนโดมิเนียม
บทที่ 5 อยากซื้อคอนโดมิเนียม ต้องคิดถึงอะไรบ้าง
บทที่ 6 สิ่งที่ต้องรู้ก่อนการลงทุนในคอนโด
บทที่ 7 จะกู้ผ่านหรือไม่