ชนะทุกข์ สุขก็มา 1 (ชนะ ทุกข์ที่เกิดจากรัก)

ชนะทุกข์ สุขก็มา 1 (ชนะทุกข์ที่เกิดจากรัก) ทางออกของทุกปัญหาที่เกิดจากรัก แนะนำวิธีการดับทุกข์ที่เกิดจากรัก ในประเด็นปัญหาที่แตกต่างกันไป

เช่น ทุกข์เพราะอกหัก, รักสามเส้า, มีแฟนเจ้าชู้, รักที่อยู่ห่างไกล เป็นต้น รวมทั้งมีพุทธสุภาษิตและคำคมเพื่อสร้างแรงจูงใจในการดำเนินชีวิตให้พ้นทุกข์ ก้าวสู่เส้นทางแห่งความสุขในรักอย่างแท้จริง