มหัศจรรย์รักข้ามมิติ ภาคจันทร์กระจ่างฟ้า

เจ้าอย่าได้เก็บคำพูดเหล่านั้นไปคิดอีก ส่วนเรื่องที่เจ้าคิดว่าพี่รักเจ้าฤาไม่นั้น ให้เจ้าดูที่การกระทำ ดูให้แน่ใจ เมื่อแน่ใจแล้วเจ้ามาบอกพี่ เพลานี้สิ่งที่เจ้าคว้าเอาไปจากใจพี่

คือ ความเสน่หา ความเอ็นดูความสงสาร และความพิศวาส ส่วนความรักนั้นต้องใช้เพลาร่วมกันสร้าง  เมื่อถึงเพลานั้นพี่จักบอกเจ้านะ คำรักของพี่ที่มีให้เจ้าจักเป็นคำมั่น
 

เจ้าคือจันทร์กระจ่างฟ้านภาศรี   ดวงฤดีเจ้าพิสุทธิ์ผุดผ่องใส

พี่รักเจ้าแม่จันทร์น้อยร้อยดวงใจ   พันผูกไว้ ณ ใจเจ้าแต่ผู้เดียว