ความลับที่ยังไม่เคยบอกใคร

สุดยอดความลับของพุทธศาสนา

ที่จะเปิดเผยให้มวลมนุษยชาติให้รับรู้

แล้วคุณจะไม่เชื่อในสิ่งที่เคยคิดไว้อย่างแน่นอน

คำนิยม

“ความลับที่ยังไม่เคยบอกใคร”  
นับว่าเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่จะช่วยทำให้ผู้อ่านได้เข้าใจพุทธศาสนาในแง่มุมต่างๆ มากขึ้น ทั้งในความลึกและความกว้างการเข้าใจพุทธศาสนา
วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล