ไม่มีใครเหงา แค่เราคุยกัน

มีคนเคยกล่าวไว้ว่าภาพบางภาพ แทนถ้อยคำได้นับพันคำ

ไม่มีใครเหงาแค่เราคุยกัน  เป็นพ๊อกเกตบุ๊คที่รวบรวมเอาความเรียงแสนอบอุ่นจากนักเขียนและช่างภาพผู้มากประสบการณ์ ที่ได้ถ่ายทอดถ้อยคำผ่านภาพถ่ายฝีมือของเขาเอง 

โดยบอกเล่าเรื่องราวผ่านประสบการณ์มากมายที่พบเจอในชีวิต โดนกรั่นกรองเป็นแง่คิด คติสอนใจ ในหลายๆแง่มุม เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ และกระตุ้น ผู้คนให้เห็นคุณค่าของการใช้ชีวิต และใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า