การพัฒนา 10 ความสามารถหลัก เพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน

ทำอย่างไร เราจึงจะได้เป็นสุดยอดหัวหน้างาน !

หัวหน้างานนั้น ใครๆ ก็สามารถเป็นได้ แต่การที่จะเป็นสุดยอดหัวหน้างานนั้นคงไม่ใช่เรื่องง่ายนักหนังสือเล่มนี้มีคำตอบให้กับคุณ เพราะผู้เขียนได้เขียนขึ้นจากประสบการณ์ในการทำงานกว่า 12 ปี ผนวกกับทฤษฎีการบริหารจัดการสมัยใหม่ ในด้านการบริหารงานบุคคล การบริหารการผลิต การบริหารการจัดการทั่วไป กอปรกับการที่ได้บรรยายหลักสูตร

"การพัฒนา 10 Competencies สู่ยอดหัวหน้างาน" และหลักสูตรต่างๆ ให้กับหลายบริษัท จนสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นเนื้อหาการพัฒนาตนเอง แบบไม่เป็นทางการ ใช้สำนวนเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน เมื่อผู้อ่านนำแนวคิดในหนังสือเล่มนี้ ไปปฏิบัติอย่างจริงจังแล้ว จะเห็นการพัฒนาการอย่างก้าวกระโดด ของตนเองอย่างแน่นอน